e Shift upravljačka konzola

eShift – elektronsko upravljanje integriranim mjenjačima

Usmjeriti pažnju na važne stvari u toku vožnje na biciklu više nije teško. Zahvaljujući e-Shift sustavu elektronskog upravljanja integriranim mjenjačima, sva vaša pažnja može biti usmjerena na promet.

Brzi pregled osobina

e-Shift sustav je razvijen u tehnološkom partnerstvu Boscha i SRAM-a, Shimana i NuVincija. Definirane su tri različite verzije upravljanja kako bi vozači raznih stilova bili zadovoljeni, pa želite li voziti na raznim terenima ili u gradu uz česta zaustavljanja i ubrzanja, e-Shift će vam donijeti novo zadovoljstvo kroz jednostavnost mjenjanja brzina.


eShift i NuVinci Harmony

e-Shift sustav i Harmony integrirani mjenjač tvore automatsko prilagođavanje prijenosa, bez unaprijed određenih prijenosnih omjera. Tako kontinuirana prilagodba brzine okretanja pedala donosi glatko i harmonično pedaliranje nepoznato do pojave e-Shift sustava.

Vozač bira kadencu (broj okreta pedala u minuti), a e-Shift postavlja prijenos koji to omogućuje. Želite li višu ili nižu kadencu, zatražite je pritiskom na tipku i moći ćete izabrati jednu od pet mogućih vrijednosti.


eShift  i Shimano Di2

Brzo, sportski, efikasno: e-Shift će mjenjati brzine uz Di2 komponente kao u sportskom automobilu. Elektronska integracija između Bosch i Shimano Di2 komponenti omogućuje mjenjanje brzina na dodir električnog tastera, a prijedlog za izmjenu brzine zamišljen je kao mogućnost uštede energije vozača i baterije motora.

Novost: eShift uz Shimano Di2  komponente omogućuje automatsko mjenjanje na lakše prijenose. U vožnji ta funkcija povećava sigurnost i jednostavnost vožnje jer nakon svakog zaustavljanja e-Shift postavlja u sustav onu brzinu koju vozač odredi kao početnu.

1.

2. 

Stop: eShift automatski mjenja u nižu brzinu

3. Kretanje iz niže brzine


eShift i SRAM DD3 Pulse

e-Shift upravlja sa SRAM DD3 Pulse glavčinom kombinirajući tri brzine sa ručnim mjenjanjem brzina. Glavčina automatski postavlja brzinu prema brzini kretanja bicikla, informaciji koju dobiva posredstvom e-Shifta. Kako ta glavčina automatski nakon zaustavljanja postavlja nižu brzinu, kretanje je osjetno olakšano.

Novost: tko ne želi takav režim upotrebe, može brzine mjenjati na Bosch kontrolnoj jedinici.