GRENKE financiranje

grenke financiranje

Nekoliko prednosti GRENKE financiranja:

 • Financiranje opreme niske vrijednosti (već od 500,00 EUR - neto)
 • Brza obrada 
 • Nije potrebno (kasko) osiguranje predmeta najma. U najamninu je uključena naknada za oslobođenje odgovornosti najmoprimca
 • Trajanje najma je od 12 - 60 mjeseci (ovisi o opremi i o bonitetnoj procjeni konačnog najmoprimca)
 • Bez učešća, akontacije ili jamčevine
 • Najamnine se knjiže u trošak i 100 % su porezno priznat rashod
 • Do neto nabavnog iznosa 5.000,00 EUR nema troška obrade (standard trošak obrade za iznose od 5.000,01 – 50.000,00 EUR je 75,00 EUR + PDV)
 • Oprema koju financiramo: IT (HW i SW ), medicinska oprema, oprema za nadzor (HW + SW), uredska oprema, printeri + industrijska oprema, viličari, testeri za aute, dizalice, testeri za klime, ugostiteljska oprema, poljoprivredna oprema, građevinska oprema, etc… 
 • Nema promjene u uvjetima financiranja, bez valutne klauzule, fiksno u EUR za cijelo vrijeme trajanja najma

 

Pojašnjenja uz gore navedene pogodnosti:

 • Očuvanje likvidnosti i mogućnost alociranja sredstava: Umjesto da klijent sredstva uz jednokratno zahvaćanje u vlastite novčane rezerve veže u imovinu, ista su mu na raspolaganu za razvoj poslovanja koje će mu generirati veći prinos nego što je to trošak financiranja.
 • OPEX umjesto CAPEX-a: Kvartalno (ili mjesečno) dobiva račun za korištenje opreme koji knjiži u trošak. Ne opterećuje bilancu te izbjegava poslove oko računovodstvenog evidentiranja imovine i obveza. Klijent nije primoran raditi godišnju inventuru niti prikazivati i izvještavati obveze u svojim poslovnim knjigama.
 • Brza i jednostavna obrada: Maksimalno pojednostavljeni procesi obrade zahtjeva za financiranje. Tako smo primjerice u mogućnosti odobriti zahtjev za financiranje u svega nekoliko dana od trenutka prihvata naše ponude, bez opterećenja u administrativnom smislu (prikupljanje dokumentacije, izrada tablica i sl.) 
 • Nije potrebno (kasko) osiguranje opreme: U najamninu je uključena naknada za oslobođenje od odgovornosti kojom mi kao najmodavac na sebe preuzimamo rizike, odnosno štetne događaje kao što su krađa, provala ili pljačka, uništenje i oštećenje uslijed nepredviđenih okolnosti i sl. Odnosno, kombinacijom jamstva kojeg daje proizvođač te oslobođenja od odgovornosti koje je uključeno u najamninu, klijent ima pokriven cijeli spektar rizika. To znači da proizvođač garantira funkcionalnost opreme a našim oslobođenjem od odgovornosti na sebe preuzimamo štetne događaje koji nastaju uslijed nepredviđenih okolnosti koji nisu pokriveni garancijom proizvođača.
 • Fiksne najamnine u HRK za cijelo vrijeme trajanja ugovora: Nema valutne klauzulu niti indeksacija uz Euribor, Zibor, Libor i sl.
 • Predmeti za koje možemo ponuditi naše usluge financiranja: Bicikli

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail pošte [email protected] ili na broj +385 99 7361 648.