Osiguranje bicikala

 
Keindl Sport u suradnji s Allianz osiguranjem od sada nudi mogućnost osiguranja Vašeg bicikla i e-bicikla od krađe i štete! U slučaju nezgode nadoknađuju se troškovi potrebni za popravak oštećenog bicikla, a u slučaju totalne štete nadoknađeni iznos biti će isplaćen do visine osiguranog iznosa.
 
Više informacija o proizvodima i uvjetima osiguranja možete pročitati na linku:
Više o općim uvjetima za osiguranje Keindl Sport bicikala i e-bicikala možete pročitati na linku:
Dodatne informacije o pravima na odustanak od osiguranja možete pročitati na linku:
Raspisan cjenik osiguranja možete preuzeti na linku:
Obrazac za prijavu štete možete preuzeti na linku: